SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Lahden Rudolf Steiner -koulu 1977-

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista lötynyt.


Perustamislupa: 22.12.1977 / Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry.

Oikeus antaa peruskoulun päästötodistuksia: 22.12.1977

Ylioppilastutkinto-oikeus: 22.12.1977

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1980/81 23 209 -
1990/91 34 312 14
2000/01 33 305 15


Erityispiirteitä: Koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu. Yhdeksännen luokan todistus vastaa peruskoulun päästötodistusta. 13. luokka on ylioppilasluokka. Koulun yhteyteen kuuluu esiluokka ja lastentarharyhmä.

Opetussuunnitelma sisältää tiedollista, taiteellista, toiminnallista, moraalista ja sosiaalista kasvatusta. Menetelmät pohjautuvat Rudolf Steinerin kokonaiskäsitykseen ihmisestä ja tämän kehityksen lainalaisuuksista.

Koulu vastaa seuraavien Steiner-koulujen lukioasteiden valvonnasta (suluissa toimilupa): Pori (19.7.1996), Turku ja Jyväskylä (14.2.1997), Kuopio (16.5.2000) sekä Lappeenranta (5.2.2002).

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: Koulu sai 1978 toimitilat Jalkarannan entisestä kansakoulurakennuksesta. Oma koulurakennus valmistui Vesijärven rannalle 1988.

Koulua koskevat julkaisut:


WWW-kotisivujen osoite: http://www.edu.lahti.fi/~steiner/