SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kymmenebruks svenska samskola (Kuusankoski) 1922-1975

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 04.12.1922 / Direktionen för Kymmene bruks svenska samskola.

Omistajat: 1922-1951 Direktion för Kymmene Aktiebolag, 1951-1975 Kymmene Bruks svenska folk- och samskoleförening r.f.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 30.09.1953

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1923/24 11 28 -
1950/51 7 37 -
1960/61 9 44
1970/71 7 35 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi 1914-1922 kotikouluna. Sai perustamisluvan viisiluokkaiseksi. Oppilasmäärän vähyyden vuoksi viidettä luokkaa ei kuitenkaan muodostunut ennen 1950-lukua. 1940-luvun lopulla kouluhallitus oletti koulun jo lopettaneen toimintansa. 5.3.1952 vahvistettiin uusi lukusuunnitelma koululle ja päivää myöhemmin ohjesääntö. Ensimmäiset keskikoulutodistukset annettiin koulussa 1954.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.07.1975

Koulun rehtorit: 1922-1944 Anna-Lisa Stark, 1945-1975 Sigurd Hannén.

Koulurakennukset: Koulu toimi 1922-1931 Kymmene oy:n myöhemmän konttorin tiloissa. Koulu muutti 1931 kansakouluhuoneistoon Mustavuorelle. Syksyllä 1954 koulu muutti vanhaan tehtaansairaalan rakennukseen.

Koulua koskevat julkaisut: