SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kuortaneen keskikoulu 1947-1957
Kuortaneen yhteiskoulu 1957-1973


Valokuva: Kuortaneen yhteiskoulun vuosikertomus 1963-1964.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 05.06.1947 / Kuortaneen keskikoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1947-1957 Kuortaneen keskikoulun kannatusyhdistys, 1957-1973 Kuortaneen yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 13.01.1950

Ylioppilastutkinto-oikeus: 06.04.1960

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1947/48 9 60 -
1950/51 11 128 -
1960/61 18 341 7
1970/71 27 513 33


Erityispiirteitä: Koulu sai perustamisluvan neliluokkaiseksi. Sai muutosluvan viisiluokkaiseksi 26.4.1951. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 16.5.1957. 1968 alkoi lukion suunnittelutyö liikuntalukioksi. Lukio aloitti 1970, jolloin lukusuunnitelmaan saatiin liikunnan tehoryhmä valinnaiseksi yleisryhmän kanssa. Suunnitteluvaiheesta lähtien toiminta perustui kiinteään yhteistyöhön Kuortaneen Urheiluopiston kanssa. Toisilta paikkakunnilta tulleet oppilaat asuivat opistolla, jonka erikoistiloissa pääosa liikuntatunneista pidettiin. Liikuntapainotteisuuden kehittäminen tapahtui aluksi kouluhallituksen kanssa neuvotellen tehdyin tuntijakoratkaisuin sekä opetussisältöjen omatoimisella kehittelytyöllä. Yksityisen yhteiskoulun aloittamaa toimintaa on jatkanut Kuortaneen lukio, joka vuodesta 1987 on toiminut luokattomana urheilulukiona.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1973

Koulun rehtorit: 1947-1955 Erkki Seppä, 1955-1956 Irja Yli-Halila, 1956-1968 Antero Kuusisto, 1968-1973 Kalevi Heikkilä.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Kuortaneen seurakunnan tiloissa. Oma koulutalo valmistui 1951, lisärakennukset 1958 ja 1972.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kuortaneen yläaste / Kuortaneen lukio
WWW-kotisivujen osoite: Kuortaneen lukio ja urheilulukio