SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kulosaaren yhteiskoulu (Helsinki) 1940-


Valokuva: Kulosaaren yhteiskoulun vuosikertomus 1953-1954.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Valokuva: Kulosaaren yhteiskoulun arkisto.


Perustamislupa: 19.09.1940 / Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö.

Omistajat: 1940- Kulosaaren yhteiskoulun oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 31.12.1945

Ylioppilastutkinto-oikeus: 17.05.1945

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1940/41 2 23 -
1950/51 15 219 11
1960/61 34 687 30
1970/71 34 585 48
1980/81 34 466 56
1990/91 30 192 30
2000/01 53 547 32


Erityispiirteitä: Koulu sai perustamisluvan viisiluokkaiseksi, mutta laajentui 8-luokkaiseksi jo 17.5.1945 annetulla luvalla. Koulu oli Helsingin itäpuolisten kuntien ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Koulu säilyi näiden alueiden pienenä kouluna vielä pitkään alueliitoksen jälkeenkin (1946 Helsinkiin). 1958 lisättiin keskikouluun taitoaineita ja lukion linjajaoksi tuli matematiikka- / humanistinen linja, 1968 kieli- /matematiikkalinja ja 1972 kieli- / realilinja. 1983 koulu sai pysyvän korvaavan koulun tehtävän.

Koulun erityispainotus on nykyisin kansainvälisyys ja vieraskielinen opetus (kaksikieliset ja kansainväliset luokat). Peruskoulussa tarjotaan Cambridgen yliopiston järjestämiä GCSE-kokeita, lukiossa AS- ja A-level-kokeita suomenkielisen ylioppilastutkinnon täydennykseksi.

Koulun rehtorit: 1940-1945 Kyllikki Kovero, 1945-1954 Erkki Kansanaho, 1954-1956 Kauko Joustela, 1956-1978 Matti Karstikko, 1978-1991 Kyllikki Laakso, 1991- Kyllikki Vilkuna.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa rouva Vivan Tawastsjernan omistamassa huoneistossa Kulosaarentie 8:ssa. Samasta Domus-nimisestä kiinteistöstä vuokrattiin 1943 ja 1944 lisätiloja. 1948 koulu hankki lisätiloiksi oman parakkirakennuksen, joka toimi juhla- ja voimistelusalina. Oma koulurakennus valmistui 1955, lisärakennukset 1966 ja 2000.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Kulosaaren yhteiskoulu