SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Svenska samskolan i Kristinestad 1897-1950


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 23.02.1897 / Kristiinankaupungin kaupunki.

Omistajat: Kristiinankaupungin kaupunki

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 27.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 01.03.1905

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1897/98 6 47 -
1900/01 7 88 -
1910/11 12 115 3
1920/21 13 141 5
1930/31 14 154 8
1938/39 14 162 9


Erityispiirteitä: 1883 Kristiinankaupungissa toiminut realikoulu muutettiin kaksiluokkaiseksi alkeiskouluksi. Kaupunkikunta anoi koulun laajentamista. Senaatti ei katsonut tätä mahdolliseksi, vaan ehdotti koulun luovuttamista kaupunginkunnan ylläpidettäväksi. Syksyllä 1897 aloitti toimintansa viisiluokkaiseksi suunniteltu yhteiskoulu. Yhteiskoulun perustaminen teki kaupungissa toimineen tyttökoulun ylläpidon tarpeettomaksi. Privata svenska fruntimmersskolan i Kristinestad lakkasi luokka kerrallaan vuoteen 1898 mennessä.

1.3.1905 koulu sai laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi. Sillä ei ollut yliopistoon päästöoikeutta keväällä 1904, kun ensimmäiset oppilaat olivat suorittaneet lukion ohjelman. Tästä syystä he kirjoittivat ylioppilaiksi Vaasan ruotsinkielisestä lyseosta. 1.3.1905 koululle myönnettiin samalla tutkinto-oikeus. Koulu siirtyi valtion haltuun keskikoulun osalta kokonaan ja lukion osalta luokka kerrallaan 17.5.1947 annetulla asetuksella. Näin muodostui kahdeksanluokkainen Kristinestad samlyceum syksyllä 1950.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1950 VAL

Koulun rehtorit: 1897-1903 Walter Sjöblom, 1903-1912 H.A. Karten, 1912-1913 G.A. Lundell, 1913-1938 Torsten Ström, 1938-1946 Axel Häggman, 1946-1950 Paul Mörn.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa aluksi valtion alkeiskoulun vanhassa rakennuksessa, jota laajennettiin 1902. 1925 yhteiskoulu sai uuden koulurakennuksen.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kristinestads samlyceum, 1973 grundskolan i Kristinestad / Kristinestads gymnasium
WWW-kotisivujen osoite: Kristinestads gymnasium