SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kristiinan suomalainen yhteiskoulu 1906-1924


Valokuva: Museovirasto. Koulutalo on kuvassa oikealla näkyvä rakennus.


Perustamislupa: 07.03.1906 / Toimittaja I.Partanen, kauppias W.Parmanen ym.

Omistajat: Kristiinan suomalaisen yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 19.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 12.12.1918

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1907/08 5 62 -
1910/11 7 68 -
1920/21 14 141 9


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 1.11.1917. Koulun viisi alinta luokkaa otettiin valtion haltuun 22.8.1924 annetulla asetuksella. Lukioluokat jatkoivat yksityisinä jatkoluokkina vuoteen 1929, jolloin ne lakkautettiin asteittain, kun valtio perusti Kristiinan yhteislyseon (asetus 15.2.1929). Koulussa kokeiltiin systemaattisesti itsehallintamenetelmää, josta koulun johtaja U.U.Seppä teki yliopistollista tutkimustyötä.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1924

Koulun rehtorit: 1906-1907 Aino Harmaja, 1907-1908 Albert Sivèn, 1909-1910 Aina Karivirta, 1910-1924 Uuno Uljas Seppä.

Koulurakennukset: Koulu toimi ensimmäisen lukuvuoden E.Sundströmin talon yläkerrassa. Sen jälkeen 1907-1908 Itäisen pitkäkadun ja koulukadun kulmassa sekä 1908-1916 Kansallisseuran talossa (Rantakatu 22). Oma koulutalo valmistui 1916.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kristiinan suomalainen keskikoulu, 1929- Kristiinan yhteislyseo, 1973- Kristiinanseudun yläaste / Kristiinankaupungin lukio
WWW-kotisivujen osoite: Kristiinankaupungin lukio