SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kotkan suomalainen yhteiskoulu 1896-1925


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 29.07.1896 / Apteekkari Magnus Björklund, tullipäälysmies G.B.Hellsten ym.

Omistajat: Kotkan suomalaisen yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 10.05.1922

Ylioppilastutkinto-oikeus: 28.02.1901

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1896/97 10 48 -
1900/01 10 195 -
1910/11 14 229 7
1920/21 14 238 3


Erityispiirteitä: Valtiopäivillä 1888, 1891 ja 1894 sekä yksityisinä anomuksina tehtiin useita aloitteita senaatille Kotkan valtion alkeiskoulun laajentamisesta sekä muuttamisesta yhteiskouluksi. Kun näihin anomuksiin ei valtiovallan taholta suostuttu, perustettiin Kotkan suomalaisen yhteiskoulun kannatusyhdistys. Samanaikaisesti senaatti päätti luovuttaa alkeiskoulun huone- ja tarvekalut, kirjaston sekä opetusvälineet kyseiselle yhdistykselle.

Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 10.5.1899. Koulu otettiin valtion haltuun 6.7.1925 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1925

Koulun rehtorit: 1896-1899 Ernest Wänttinen, 1899-1902 F.W. Kadenius, 1902-1925 Antti J. Hirvisalo.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa toiminimi Ahlqvistilta vuokratussa huoneistossa. Oma puinen koulutalo valmistui syksyllä 1897 Kirkkokadun varrelle. 1906 valmistui uusi kivinen koulutalo.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kotkan yhteislyseo, 1929- Kotkan lyseo, 1973- Ruotsinsalmen yhteislyseo, 1978- Ruotsinsalmen lukio, 1982- Kotkan lyseon lukio
WWW-kotisivujen osoite: Kotkan lyseon lukio