SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingin keskuksen yhteiskoulu 1925-1948

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 12.08.1925 / Kauppiaanvaimo Hilja Maria Saarinen.

Omistajat: 1925-1927 Hilja Saarinen, 1927-1948 Elsa Martio.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 12.02.1930

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1925/26 3 9 -
1930/31 18 244 -
1938/39 12 320 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi viisiluokkaisena. Koululle 5.8.1930 myönnetty laajentumislupa kahdeksanluokkaiseksi kouluksi peruutettiin 26.1.1933. Koulun toiminnassa oli vakavia puutteita ja tästä syystä opetusministeriö määräsi koululle uuden johtokunnan 31.8.1943 ja edellytti kouluhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin. Rinnakkaisosastoa varten ei myönnetty enää valtionapua 4.2.1943. Koulu lakkasi luokka luokalta, jolloin Helsingin yksityinen keskikoulu perustettiin jatkamaan koulun toimintaa. Elsa Martio anoi keväällä 1944 3-luokkaisen iltakoulun työohjelman hyväksymistä, jonka valtioneuvosto hylkäsi 10.3.1944. Elsa Martio anoi toukokuussa 1945 lupaa perustaa uutta koulua, anomuksen hylkäsi Valtioneuvosto 3.5.1945.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1948

Koulun rehtorit: 1925-1926 Irja Sipi, 1926-1930 Bruno Malmio, 1930-1941 Lauri Tiitola, 1941-1942 Klaus Suomela, 1942-1943 Simo Hartikainen, 1943-1946 Mary von Wright, 1946-1947 Lauri Ahtola, 1947-1948 Jouni Kiviluoto.

Koulurakennukset: Koulu toimi 1926 alkaen raittiusyhdistys Koiton talossa Yrjönkadulla. 1932-1937 koulu toimi Yrjönkatu 36:ssa. 1937 koulu sai oman talon käyttöönsä Töölönkatu 55:stä.

Koulua koskevat julkaisut: