SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kemijärven yhteiskoulu 1925-1949


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 17.12.1925 / Kemijärven yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Kemijärven yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 25.03.1929

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1926/27 4 60 -
1930/31 6 91 -
1938/39 7 120 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi viisiluokkaisena. Koulu joutui toimimaan lukuvuoden 1944-1945 siirtokouluna Jepualla. Koulu otettiin valtion haltuun 8.4.1949 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1949

Koulun rehtorit: 1925-1931 Alli Saarimaa, 1931-1934 Liisa Westerlund, 1934-1944 E.A. Tomanterä, 1944-1949 Aune Mellenius.

Koulurakennukset: Koulu toimi ensimmäisen lukuvuoden Pappilan pirtissä. Oma koulutalo valmistui 1926. Lukuvuoden 1944-1945 koulu joutui sodan takia toimimaan Jepualla kansakoulun tiloissa. Syksyllä 1945 toiminta jatkui vanhassa koulurakennuksessa, joka säästyi sodan tuholta.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kemijärven keskikoulu, 1953- Kemijärven yhteislyseo, 1972- Kemijärven lukio
WWW-kotisivujen osoite: Kemijärven lukio