SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Privata svenska samskolan i Kaskö 1917-1972

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 13.02.1917 / Pankinjohtaja P.H.Roschier, nuorempi maanmittari E.Recksen.

Omistajat: Kaskö privata svenska samskoleförening.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 23.01.1952

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1918/19 3 30 -
1920/21 3 36 -
1930/31 - - -
1938/39 2 115 -
1950/51 - - -
1960/61 8 16 -
1970/71 9 20 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi neliluokkaisena, eikä sillä ollut ennen vuotta 1952 oikeutta antaa keskikoulutodistuksia. Oppilaat suorittivat viidennen luokan Kristiinankaupungissa. 1947 kuntaan yritettiin saada kunnallinen kokeilukeskikoulu, mutta anomus hylättiin. 9.6.1949 "Samskoleförening" sai luvan perustaa 3-luokkaisen keskikoulun.

Koulu lakkasi asteittain 1970 alkaen. Koulusta ei ole Kouluhallituksen arkistossa syystiedonantoja vuosilta 1926-1942, vuosikertomuksia lukuvuosilta 1922-1949. Kouluhallituksen kirjediaareja koskevan kortiston perusteella virallista yhteyttä ei ole pidetty kouluhallitukseen vuosina 1928-1942.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.07.1972

Koulun rehtorit: 1917-? Tor Krook, 1926-1927 Svea Berg, Vivi Scheffel, Alexander Lillberg (Virallisista arkistolähteistä ei ilmene rehtoreiden nimiä kaikilta lukuvuosilta). 1933-1944 Runar C. Itäinen, 1944-1969 Felix Hinders, 1970-1971 Benita Granqvist, 1971-1972 Alvar Siegfrids.

Koulurakennukset: Kunta antoi 1921 koululle käyttöön omistamansa talon Satamakatu 1:ssä.

Koulua koskevat julkaisut: