SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Karstulan yhteiskoulu 1944-1972


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 04.05.1944 / Karstulan yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Karstulan yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 07.01.1947

Ylioppilastutkinto-oikeus: 14.01.1959

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1944/45 6 73 -
1950/51 12 171 -
1960/61 17 361 13
1970/71 24 376 27


Erityispiirteitä: Koulu sai perustamisluvan neliluokkaiseksi, mutta muutettiin viisiluokkaiseksi 10.6.1948 saadulla luvalla. Koulu sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 24.5.1956. Valtioneuvosto antoi 18.5.1972 luvan muodostaa keskikoulusta kunnallisen keskikoulun.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1972

Koulun rehtorit: 1944-1946 Aira Hytönen, 1946-1952 Hellä Vainio, 1952-1954 Kerttu Holmroos, 1954-1965 Heikki Soini, 1966-1968 Erkki Alho, 1968-1972 Osmo Salmia.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Karstulan kirkonkylän kansakoulun vanhassa koulutalossa. Syksyllä 1945 koulu muutti entisen suojeluskunnan taloon, joka lahjoitettiin kannatusyhdistykselle. Koulutalo valmistui vaiheittain 1948, 1952, 1959 ja 1965.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Karstulan kunnallinen keskikoulu, 1973- Karstulan yläaste / Karstulan lukio
WWW-kotisivujen osoite: Karstulan lukio