SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Kajaanin yhteiskoulu 1895-1919


Valokuva: Kainuun museo. Koulutalo on iso L-muotoinen rakennus.


Perustamislupa: 05.09.1895 / Kajaanin kaupunki.

Omistajat: Kajaanin kaupunki.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 16.12.1908

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1895/96 5 25 -
1900/01 10 63 -
1910/11 13 153 11


Erityispiirteitä: Kajaanin kaksiluokkainen realikoulu muutettiin 23.8.1883 asetuksen mukaisesti kaksiluokkaiseksi suomenkieliseksi alkeiskouluksi, jota laajennettiin kolmannella luokalla 1887. Kajaanin valtuusto anoi koulun edelleen laajentamista ja muuttamista yhteiskouluksi. Senaatti hylkäsi tämän anomuksen, mutta tarjosi alkeiskoulun ylläpitoa Kajaanin kaupungille. Syksyllä 1895 aloitti toimintansa viisiluokkainen Kajaanin yhteiskoulu. Yhteiskoulun muodostamisen seurauksena Kajaanin tyttökoulun toiminta kävi tarpeettomaksi ja se lakkautettiin vuoteen 1898 mennessä. Yhteiskoulu sai laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi 15.6.1906. Koulu siirtyi valtion haltuun 29.8.1919 annetulla asetuksella. Joissain yhteyksissä koulun nimenä on ilmoitettu sen alkuvuosina "Kajaanin porvari- ja realikoulu".

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1919 VAL

Koulun rehtorit: 1895-1897 Hugo A. Ticcander, 1897-1910 Robert Lindgren, 1910-1912 Juho Suomalainen, 1912-1913 Isidor Wuori, 1913-1915 Wäinö Pöysti, 1915-1919 A.M. Heikinheimo.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi kauppias Rimpiläisen omistamassa talossa vuokralla Väinämöisenkadun ja Kirkkokadun kulmatalossa. Syksyllä 1900 toiminta siirrettin Kirkkokadun ja Kauppakadun kulmassa sijainneeseen kauppias Berghiltä ostettuun taloon, kunnes syksyllä 1902 palattiin alkuperäiseen rakennukseen. Oma koulutalo valmistui vasta valtion omistamalle lyseolle 1925.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kajaanin yhteislyseo, 1951- Kajaanin lyseo, 1970- Kajaanin yhteislyseo, 1973- Väinämöisen yläaste / Vuohengin lukio, 1995- Kajaanin lyseon yläaste ja lukio, 1999- Kajaanin lyseo
WWW-kotisivujen osoite: Kajaanin lyseo