SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Realläroverket i Jakobstad 1895-1928


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 05.09.1895 / Pietarsaaren kaupunki.

Omistajat: Pietarsaaren kaupunki.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.5.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 26.9.1906

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1895/96 5 37 -
1900/01 10 87 -
1910/11 11 194 6
1920/21 14 212 12


Erityispiirteitä: 1883 kouluasetus synnytti Pietarsaareen valtion ylläpitämän kaksiluokkaisen alkeiskoulun. Sen jatkoksi perustettiin 1886 yksityisin varoin kolmas luokka, jota kaupunki myöhemmin tuki. 1893 Pietarsaaren kaupunki teki aloitteen alkeiskoulun luovattamisesta kaupungin ylläpitämäksi viisiluokkaiseksi reaalikouluksi tytöille ja pojille. Kunnallinen yhteiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 1895 kolmella luokalla. Kaikki oppilaat olivat tässä vaiheessa poikia. Yhteiskoulun synty teki paikkakunnalla toimineen yksityisen tyttökoulun Privata svenska fruntimmersskolan i Jakobstad ylläpidon tarpeettomaksi ja se lakkautettiin asteittain vuoteen 1898 mennessä. Reaaliyhteiskoulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi 14.5.1901. Oppilaitos siirtyi valtion haltuun 11.5.1928 annetun asetuksen perusteella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1928 / VAL

Koulun rehtorit: 1895-1903 Johan Otto Nordman, 1904-1906 Einar Meinander, 1906-1919 Allan Calonius, 1919-1928 Fredrik Lindholm.

Koulurakennukset: Koulun käyttöön kunnostettiin aluksi vanha valtion alkeiskoulun rakennus, joka oli lahjoitettu koulukäyttöön jo 1800-luvun alkupuolella. Siinä toimi "Jakobstads pedagogi". Uusi kivinen koulurakennus valmistui 1904 täysiluokkaista lyseota varten.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Svenska samlyceum i Jakobstad, --> Jakobstad gymnasium
WWW-kotisivujen osoite: Jakobstads gymnasium