SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Svenska samskolan i Imatra 1951-1964

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 11.10.1951 / Osakeyhtiö Vuoksenniska Aktiebolaget.

Omistajat: Oy Vuoksenniska Ab.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1951/52 7 16 -
1960/61 8 12 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi kolmiluokkaisena. Sillä ei ollut oikeutta antaa keskikoulutodistuksia. Oppilasmäärän vähentyessä koulu lakkautettiin keväällä 1964.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1964

Koulun rehtorit: 1951-1955 Lars Lindfors, 1955-1964 Per Erik Lundberg.

Koulurakennukset: Koululla oli käyttöössä koulutiloiksi kunnostettu entinen asuintalo.

Koulua koskevat julkaisut: