SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Iisalmen reali- ja porvarikoulu 1896-1906
Iisalmen suomalainen yhteiskoulu 1906-1913


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 24.09.1896 / Iisalmen kaupunki.

Omistajat: Iisalmen kaupunki.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 29.01.1907

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1896/97 4 25 -
1900/01 6 86 -
1910/11 11 207 8


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 18.9.1903. Jokapäiväisessä puheessa koulua kutsuttiin usein "Porvarikouluksi". Koulun viisi alinta luokkaa otettiin valtion haltuun 17.8.1913 annetulla asetuksella. Lukioluokat jatkoivat yksityisinä jatkoluokkina valtion keskikoulun yhteydessä vuoteen 1927, jolloin ne otettiin valtion haltuun (asetus 20.5.1927).

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1913

Koulun rehtorit: 1896-1897 Tilda Mikkola, 1897-1902 Selim Ljungberg, 1902-1905 Santeri Lahdensuo, 1905-1906 K.A. Kylänen, 1906-1910 Harri Linnaniemi, 1909-1913 Veikko O. Pakarinen.

Koulurakennukset: Koulu aloitti Regina Leinoselta vuokratussa talossa Kirkkopuistonkatu 17. Syksyllä 1897 koulu muutti leskirouva Hiltusen taloon Riistakatu 3:een. Oma koulutalo valmistui 1899 Pohjolankadulle (tuhoutui 17.2.1940).

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Iisalmen alkeiskoulu, 1914- Iisalmen keskikoulu, 1927- Iisalmen yhteislyseo, 1949- Iisalmen lyseo, 1970- Iisalmen yhteislyseo,1974- peruskoulun yläaste / Iisalmen lukio
WWW-kotisivujen osoite: Iisalmen lyseo