SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingin iltayhteiskoulu 1942-1949

Koulu toimi Kallion yhteiskoulun tiloissa.


Perustamislupa: 30.04.1942 / Helsingin Iltayhteiskoulu Oy.

Omistajat: Helsingin Iltayhteiskoulu Oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1942/43 11 87 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi neliluokkaisena iltakeskikouluna. Valtioneuvosto hylkäsi 23.5.1945 koulun anomuksen myöntää keskikoulutodistuksia. Kouluhallitus katsoi lausunnossaan, ettei koulun opetus täyttänyt kaikilta osin asetettuja vaatimuksia. Toiminta lakkasi pian tämän päätöksen jälkeen.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1949

Koulun rehtorit: 1942-1947 S.O. Jussila, 1947-1949 Erkki Kuujo.

Koulurakennukset: Koulu toimi Kallion yhteiskoulun tiloissa.

Koulua koskevat julkaisut: