SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Hämeenlinnan tyttökoulu 1925-1933
Hämeenlinnan tyttölyseo 1933-1955


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 30.04.1925 / Hämeenlinnan suomalaisen tyttökoulun osakeyhtiö.

Omistajat: Hämeenlinnan suomalainen tyttökoulu oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 08.04.1930

Ylioppilastutkinto-oikeus: 04.12.1935

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1925/26 7 79 -
1930/31 13 194 -
1938/39 15 247 5
1950/51 22 428 13


Erityispiirteitä: Koulu aloitti toimintansa jo syksyllä 1924 ilman virallista toimilupaa. Koulu toimi aluksi kuusiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 9-luokkaiseksi 30.10.1933. 6.8.1945 annetulla luvalla koulu muutettiin 8-luokkaiseksi. Koulu otettiin valtion haltuun 20.5.1955 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1955

Koulun rehtorit: 1924-1925 Siviä Lehto, 1925-1955 Kyllikki Sarlin.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Hämeenlinnan vanhassa kansakoulurakennuksessa (Saaristenkatu 15). Oma koulutalo valmistui 1928, lisärakennus 1935 ja 1954.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Hämeenlinnan tyttölyseo, 1974- Hämeenlinnan yhteislyseo, 1976- Kaurialan yläaste / Kaurialan lukio
WWW-kotisivujen osoite: Kaurialan lukio