SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Hämeenlinnan suomalainen tyttökoulu 1878-1904
(Hämeenlinnan suomalaiset jatkoluokat 1900-1909)
Hämeenlinnan (suomalainen) yhteiskoulu 1904-1976


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 17.01.1878 / Yliopettajat Johan Gabriel Geitlin, Karl Ervast, E. Bonsdorff ja K.J.Blomstedt ym.

Omistajat: 1878-1904 yksityiset henkilöt (katso perustamislupa), 1904-1976 Hämeenlinnan suomalainen yhteiskoulu oy (1951 kunta tuli osakkaaksi omistaen 87 % osakkeista).

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 09.03.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 25.03.1902

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1879/80 6 17 -
1880/81 9 30 -
1890/91 14 106 -
1900/01 13 182 -
1910/11 16 293 11
1920/21 16 275 13
1930/31 11 254 13
1938/39 12 252 13
1950/51 17 419 19
1960/61 31 828 40
1970/71 35 818 57


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi neliluokkaisena tyttökouluna, joka laajennettiin 1882 kuusiluokkaiseksi. Tyttökoulun ylläpitäjät eivät olleet 1890-luvun lopussa halukkaita perustamaan yliopistoon johtavia jatkoluokkia. Tästä syystä kaupunkiin perustettiin 6.3.1900 erillinen toimikunta, joka otti vastuulleen jatkoluokkien ylläpidon. Käytännössä jatkoluokat saivat oppilaansa pääasisassa tyttökoulusta. Jatkoluokat saivat virallisen perustamisluvan 15.8.1900 ja toiminta aloitettiin syksyllä 1900.

Samaan aikaan käynnistyi tyttökoulun ylläpitäjien keskuudessa keskustelu tyttökoulun muuttamisesta yhteiskouluksi ja osakeyhtiön perustamiseksi takaamaan koulun talous. Tämä tapahtui senaatin myöntämällä luvalla 20.7.1904. Jatkoluokkien ylläpito siirtyi saman osakeyhtiön alaisuuteen 30.4.1909 myönnetyllä luvalla.

Vuosisadan vaihteesta alkaen on koulussa toiminut aktiivinen luontokerho Rusokki.

Vuosina 1904-1909 koulusta käytettiin myös nimeä Hämeenlinnan suomalainen yhteis- ja tyttökoulu. Tämä siitä syystä, että tyttökoulun luokkia toimi koulussa vuoteen 1909.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1976

Koulun rehtorit: 1878-1880 Fredrika Wetterhoff, 1880-1885 Ida Petander, 1885-1894 Anna Lilius, 1894-1896 Hilda Nordlund, 1896-1897 Hilda Forström, 1897-1904 Anni Löfgren, 1904-1907 Toini Vaipio, 1907-1941 Verneri Vartia, 1941-1968 Paavo Kouri, 1968-1976 Mikko Myllyntausta.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa vuokratiloissa Kirjastontalon puiston varrella. Syksyllä 1879 koulu muutti postimies Lönnin taloon Linnankatu 6:een. Syksyllä 1887 koulun omistajat lunastivat laamanni G.A.Wetterhoffin perillisiltä talon Turuntien varrelta, joka kunnostettiin koulukäyttöön sopivaksi. Jatkoluokat työskentelivät vuokratiloissa Palokunnankatu 20 sekä Eteläkatu 4. Tammikuussa 1907 ne saivat luokkatilat yhteiskoulun tiloista. Uusi koulurakennus valmistui 1955.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Hätilän yläaste / Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio
WWW-kotisivujen osoite: Hämeenlinnan yhteiskoulun lukio