SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Hakalehdon yhteiskoulu (Espoo) 1963-1977


Valokuva: Hakalehdon yhteiskoulun vuosikertomus 1967-1968.
Opetushallituksen arkisto.Perustamislupa: 25.04.1963 / Hakalehdon yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Hakalehdon yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 15.02.1967

Ylioppilastutkinto-oikeus: 30.01.1970

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1963/64 11 89 -
1970/71 27 479 12


Erityispiirteitä: Koulu toimi 8-luokkaisena. Espoon kaupungin siirtyessä peruskoulujärjestelmään Hakalehdon yhteiskoulun kannatusyhdistys ei ollut halukas luovuttamaan koulua kunnalle. Syyslukukausi 1977 alkoi kärjistyneessä tilanteessa, kun osa opettajakunnasta aloitti laittoman työnseisauksen 6.9. vauhdittaakseen koulun kunnallistamista. Ongelmat kärjistyivät myös kannatusyhdistyksessä ja 11.10.1976 Espoon kihlakunnanoikeus kumosi kannatusyhdistyksen ylimääräisen kokouksen 8.6.1976 tekemän luovuttautumispäätöksen lainvastaisena. Viikkoa myöhemmin opettajat jäivät lopullisesti pois töistä. Espoon kaupunki järjesti Hakalehdon koulusta eronneille opettajille uudet työtilat Tapiolan yhteiskoulun yhteyteen "Hakan-Olarin" koulun nimellä. Noin 580 oppilasta seurasi opettajia ja 74 oppilasta jäi Hakalehdon kouluun. Eronneiden opettajien tilalle tuli 15 uutta, jotka opettivat lukuvuoden loppuun saakka. Espoon kaupunki ei antanut lukukausi- eikä ruokailumaksutukea kevätlukukaudelle kouluun jääneille. Kannatusyhdistys myi myöhemmin koulutalon yksityiselle yhdistykselle, joka edelleen vuokrasi koulun Espoon kaupungille Etelä-Tapiolan yläasteen ja Etelä-Tapiolan lukion käyttöön.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1977

Koulun rehtorit: 1963-1973 Olavi Bonsdorff, 1973-1977 Pentti Huttunen.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Westendin tennisopistossa. Syksyllä 1965 koulu muutti uuteen koulurakennukseen Hakamaantien päähän. Rakennusta laajennettiin 1967.

Koulua koskevat julkaisut: