SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Grankulla samskola 1909-1977


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 02.03.1909 / FT J.Thurman, rouva Anni Westzynthius, rouva Louise Lybeck ym.

Omistajat: 1909-1933 Grankulla skolförening, 1933-1977 Stiftelsen Grankulla samskola.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 11.01.1916

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1908/09 4 29 -
1910/11 10 71 -
1920/21 23 291 5
1930/31 28 291 15
1938/39 29 327 18
1950/51 23 431 19
1960/61 23 548 32
1970/71 28 601 41


Erityispiirteitä: Grankullan aseman ympäristöön oli kehittynyt vuosisadan alussa kasvava taajama ja huvilayhdyskunta. Koulun perustajat katsoivat paikan olevan hyvin sopiva oppikoululle nuorison kannalta. Opetus aloitettiin kotikouluna 1907 ja se organisoitui vähitellen viralliseksi koulutoiminnaksi. Toimilupa saatiin 2.3.1909. Koulu toimi aluksi neliluokkaisena. Se laajannettiin kuusiluokkaiseksi 1910 ja 18.1.1911 se sai virallisen luvan toimia yhdeksänluokkaisena. Koulussa toimi vuosina 1913-1943 erityinen naiskasvatuksen linja "Klostret", jonka lukusuunnitelma oli painottunut käytännön elämän tarpeita ajatellen.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1977

Koulun rehtorit: 1909-1947 Magnus Hagelstam, 1947-1951 Olav Panelius, 1951-1974 Tor Widenius, 1974-1977 Holger Ahlskog.

Koulurakennukset: Toiminta aloitettiin leskirouva Holmströmin huvilassa aseman lähellä. Koulutalo valmistui 1909, lisärakennukset 1912, 1927, 1948, 1959, 1962 ja 1972.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Hagelsstamska skolan / Grankulla gymnasium
WWW-kotisivujen osoite: Gymnasiet Grankulla samskola