SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Evijärven keskikoulu 1948-1963
Evijärven yhteiskoulu 1963-1969


Valokuva: Evijärven lukion arkisto.


Perustamislupa: 27.05.1948 / Evijärven keskikoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1948-1963 Evijärven keskikoulun kannatusyhdistys, 1963-1969 Evijärven yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 15.11.1951

Ylioppilastutkinto-oikeus: 04.05.1966

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1948/49 7 39 -
1950/51 9 87 -
1960/61 15 223 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi neliluokkaisena. Sai luvan viisiluokkaiseksi 24.4.1952 ja laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 30.5.1963. 12.6.1969 koulu sai valtioneuvoston luvan muodostua kunnalliseksi keskikouluksi ja kunnan ylläpitämäksi lukioksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1969

Koulun rehtorit: 1948-1950 Olavi Kaukola, 1950-1960 Marjatta Hosia, 1960-1969 Antti Iho.

Koulurakennukset: Vuosina 1948-1954 koulu toimi hirsirakenteisessa talossa, jonka runkona oli käytetty Haapikylän kansakoulua. Oma koulutalo valmistui 1954, lisärakennus 1963.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Evijärven kunnallinen keskikoulu, 1973- Evijärven yläaste / Evijärven (yhteis)lukio
WWW-kotisivujen osoite: Evijärven lukio