SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Elias-koulu (Helsinki) 1992-


Valokuva: Julkaisusta Elias-koulu 20 vuotta.


Perustamislupa: 09.01.1992 / Elias-koulun kouluyhdistys.

Omistajat: Elias-koulun kouluyhdistys.

Oikeus antaa peruskoulun päästötodistuksia: 27.03.1992

Ylioppilastutkinto-oikeus: 01.08.1998

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1992/93 38 400 -
2000/01 45 360 12


Erityispiirteitä: Koulun epävirallinen historia ajoittuu jo 1980-luvulle. 23.2.1981 perustettiin Helsingin seudun uuden Steinerkoulun kannatusyhdistys, joka käynnisti syksyllä 1981 6-vuotiaiden kerhotoiminnan. Elokuussa 1982 käynnistyi epävirallinen koulutoiminta, joka laajeni vuosi vuodelta. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Elias-koulun aseman korvaavana kouluna 13.11.1991. Valtioneuvosto myönsi 9.1.1992 koululle virallisen toimiluvan, joka perustui 1.2.1991 annetun lain kohtaan, jonka mukaan yksityinen koulu voi saada perustamisluvan, mikäli koulun toiminta perustuu kansainvälisesti tunnettuun kasvatusopilliseen järjestelmään. Keväällä 1994 jaettiin ensimmäiset päästötodistukset 12-luokkaa läpikäynneille oppilaille. Lukion asema virallistui kesäkuussa 1996 annetun lain pohjalta.

Elias-koulun opetus perustuu steinerpedagogiseen opetussuunnitelmaan, joka painottaa tietoaineiden rinnalla taito- ja taideaineiden sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen tärkeyttä. Sama luokkayhteisö säilyy koko koulun ajan.

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: 1990-luvun alussa koulu toimi useassa eri paikassa: Meilahden lukion tiloissa, parakeissa Paraistentien varrella ja Poutuntiellä. Joulukuussa 1995 koulu muutti Eiraan Ehrendsvärdintielle.

Koulua koskevat julkaisut:


WWW-kotisivujen osoite: Elias-koulu