SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingin suomenkielinen alkeisopisto 1871-1887


Valokuva: Helsingin kaupunginmuseo.


Perustamislupa: 08.06.1871 / Professori C.G.von Essen, professori G.W.Forsman, professori Th.Rein.

Omistajat: Yksityiset henkilöt = johtokunta.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 27.01.1879

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1871/72 2 41 -
1880/81 17 228 17


Erityispiirteitä: 8.6.1871 annettiin lupa alkeisopiston ensimmäiselle luokalle, 25.7.1872 toiselle luokalle ja 19.6.1873 lupa perustaa täydelliseksi alkeisoppilaitokseksi muodostuva poikakoulu samalla opetussuunnitelmalla kuin valtion normaalikoululle oli suunniteltu. Alkeisopisto sai runsaasti lahjoituksia eri puolilta Suomea. Koulun toiminta oli hyvin merkityksellistä suomenkielisen oppikoulutoimen edistämiseksi. 15.10.1886 määräsi Keisarillinen senaatti Helsingin yksityisen suomalaisen alkeisopiston ottamisesta valtion haltuun ja muuttamisesta normaalilyseoksi asetuksen 23.8.1883 mukaan. Hämeenlinnan normaalilyseon yliopettajat olivat oikeutettuja siirtymään Helsinkiin.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1887

Koulun rehtorit: 1871-1883 K.W. Forsman, 1883-1887 Adolf Streng.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi samassa talossa kuin ruotsalainen normaalikoulu (Kasarminkatu 46-48). Syksyllä 1875 koulu siirtyi yksityisen ruotsalaisen lyseon entiseen huoneistoon Mikonkadulle, kunnes se sai kaupunginvaltuuston lahjoittaman tontin Ratakatu 2:sta, jonne valmistui oma koulutalo syksyllä 1879.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Helsingin suomalainen normaalilyseo, 1915- Helsingin suomalainen normaalilyseo, 1950- Helsingin normaalilyseo, 1974- Helsingin I normaalikoulu, 1995- Helsingin normaalilyseo
WWW-kotisivujen osoite: Helsingin normaalilyseo