SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Alavuden keskikoulu 1922-1947
Alavuden yhteiskoulu 1947-1970


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 04.12.1922 / Alavuden yhteiskoulutoimikunta.

Omistajat: 1922-1947 Alavuden keskikoulun kannatusyhdistys, 1947-1970 Alavuden yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 13.02.1925

Ylioppilastutkinto-oikeus: 22.02.1950

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1923/24 6 52 -
1930/31 8 122 -
1938/39 8 115 -
1950/51 18 384 18
1960/61 28 697 33


Erityispiirteitä: Alavudelle suunniteltiin oppikoulua ensimmäisen kerran jo 1904. Yritys ei silloin johtanut tulokseen, koska Lapualle perustettiin yhteiskoulua samaan aikaan. Alavuden keskikoulu toimi pitkään viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 16.5.1947. Opetuksessa painotettiin matemaattis-luonnontieteellisten, teknisten ja käytännön aineiden opetusta linjajaon ja kerhojen avulla. Koulun rehtori Veli Lumiala toimi aktiivisesti maaseutuoppikoulujen puolesta.

Valtioneuvoston päätöksellä 4.6.1970 Alavuden yhteiskoulu muuttui Alavuden kunnalliseksi keskikouluksi ja Alavuden lukioksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1970

Koulun rehtorit: 1922-1923 Taimi Nieminen, 1923-1925 Ida Hannula, 1925-1926 Esteri Elomaa, 1926-1934 Ida Hannula, 1934-1941 Aarne Vuorjoki, 1941-1943 Saima Heikkilä, 1943-1944 Paavo Huida, 1944-1946 Aarne Vuorjoki, 1946-1947 Paula Aura, 1947-1966 Veli Lumiala, 1966-1970 Esko Himanen.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Aseman koulun vastavalmistuneessa rakennuksessa. Syksyllä 1923 ostettiin taiteilija Uuno Alangon talo "Virtaala" koulun käyttöön. Syksyllä 1928 valmistui oma koulutalo pappilan kirkonkankaalle, rakennusta laajennettiin 1948. Uusi koulurakennus valmistui 1957.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Alavuden kunnallinen keskikoulu, 1974- Alavuden yläaste / Alavuden lukio
WWW-kotisivujen osoite: Alavuden lukio