SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Alastaron yhteiskoulu 1951-1968


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 05.04.1951 / Alastaron yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Alastaron yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 24.11.1955

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1951/52 4 78 -
1960/61 14 253 -


Erityispiirteitä: Koulu aloitti toiminstansa syksyllä 1950 ilman virallista toimilupaa. Koulu toimi viisiluokkaisena. Lukusuunnitelmassa oli vaihtoehtoisena aineena pojille tarkoitettu maa- ja metsätalouden sekä luonnonopillisten harjoitustöiden opintojakso. Valtioneuvoston päätöksellä 17.7.1968 Alastaron yhteiskoulu voitiin muuttaa kunnalliseksi keskikouluksi 1.8.1968 lähtien.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.08.1968

Koulun rehtorit: 1950-1951 Sirkku Hietala, 1951-1954 Harry Koltta, 1954-1960 Paavo Mäntylä, 1960-1968 Kalervo Vilppo.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Alastaron Säästöpankilta vuokratuissa tiloissa. Oma koulurakennus valmistui 1953. Koulutaloa laajennettiin 1962.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Alastaron kunnallinen keskikoulu, 1974- Alastaron yläaste
WWW-kotisivujen osoite: Alastaron yläaste