SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Alajärven keskikoulu 1946-1959
Alajärven yhteiskoulu 1959-1970


Valokuva: Alajärven kunnallisen keskikoulun - yhteislukion vuosikertomus 1971-1972.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 25.04.1946 / Alajärven keskikoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1946-1959 Alajärven keskikoulun kannatusyhdistys, 1959-1970 Alajärven yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 17.01.1949

Ylioppilastutkinto-oikeus: 31.01.1962

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1946/47 6 72 -
1950/51 8 158 -
1960/61 19 557 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi neliluokkaisena. Sai luvan laajentua viisiluokkaiseksi 16.6.1950. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 14.5.1959. Koulun yhteydessä toimi aktiivinen urheiluseura "Urheilu 1958", joka sai myöhemmin nimen Alajärven yhteiskoulun urheilijat. 4.6.1970 valtioneuvosto hyväksyi Alajärven kunnan anomuksen keskikouluasteen kunnallistamisesta ja lukion siirtämisestä kunnan ylläpitämäksi lukioksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1970

Koulun rehtorit: 1946-1947 Heikki Wegelius, 1948-1948 Eero Soininen, 1948-1950 Marjatta Hosia, 1950-1959 Karl Höök, 1959-1969 Vihtori Suviolahti, 1969-1970 Toivo Kivipelto.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa rippikoulun huoneistossa. Koulurakennus valmistui 1948, laajennukset toteutettiin 1958 ja 1961.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Alajärven kunnallinen keskikoulu, 1973- Alajärven yläaste / Alajärven (yhteis)lukio
WWW-kotisivujen osoite: Alajärven lukio