SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Aitoon yhteiskoulu (Luopioinen) 1917-1940


Valokuva: Aitoon yhteiskoulun vuosikertomus 1921-1922.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.
Valokuvassa on 1921 valmistunut oppilaskoti.Perustamislupa: 12.09.1917 / Aitoon yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Aitoon yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 10.05.1922

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1917/18 1 32 -
1920/21 7 83 -
1930/31 7 87 -
1938/39 4 24 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi viisiluokkaisena. Oppilaiden asumisolojen parantamiseksi ja koulunkäynnin mahdollistamiseksi koulun johtokunta rakennutti oppilaskodin 1921. Siihen majoittui vuosittain jopa parikymmentä oppilasta. Oppilaskodin rakentaminen vei niin paljon koulun tukijoiden taloudellisia resursseja, että hiukan aikaisemmin aloitettu koulutalon rakentaminen keskeytyi. Aitoon yhteiskoulu omisti oman puutarhan ja varsin suuren maa-alan (74 hehtaaria). Tästä syystä koulun tukijoissa syntyi ajatus perustaa koulun yhteyteen talous- ja puutarhakoulu. Aitoon talous- ja puutarhakoulu aloitti toimintansa keväällä 1921 ja sille myönnettiin erillinen valtionapu maataloushallituksen puollettua hakemusta keväällä 1921.

Koulua tukenut Aitoon yhteiskoulu oy teki 1930 vararikon. Kiinteistö siirtyi perustetulle Oy Touon tilalle, jonka osake-enemmistön omisti Kansallis-Osake-Pankki. Näin koulu joutui maksamaan vuokraa pankille. 1934 Aitoon talous- ja puutarhakoulun entinen johtaja Anna Tapio hankki Oy Touon tilan lähes kaikki osakkeet. Kun koulun oppilasmäärä laski ja jatkuva valtionapu jäi näin saamatta, lakkautettiin koulu asteittain 1.9.1936 alkaen.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1940

Koulun rehtorit: 1917-1920 Hannes Sirola, 1920-1922 Eino Kärki, 1922-1924 Valve Päivärinta, 1924-1940 Matti Vilska.

Koulurakennukset: Koulu toimi n.s. Touon talossa. Vuonna 1920 aloitettiin rakentaa koululle omaa koulutaloa, mutta työt keskeytyivät kivijalkaan. Loppuvuosina koulu toimi opetustyön kannalta puutteellisissa vuokratiloissa.

Koulua koskevat julkaisut: