SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Ähtärin yhteiskoulu 1945-1969


Valokuva: Ähtärin lukion arkisto.


Perustamislupa: 03.05.1945 / Ähtärin yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Ähtärin yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 09.02.1949

Ylioppilastutkinto-oikeus: 15.01.1964

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1945/46 6 61 -
1950/51 9 142 -
1960/61 16 374 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 3.5.1961. Valtioneuvosto myönsi 12.6.1969 luvan muodostaa keskikoulusta kunnallinen keskikoulu.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 30.06.1969

Koulun rehtorit: 1945-1947 Aili Lukkari, 1947-1948 Jukka Tuori, 1948-1949 Laina Heikkilä, 1949-1960 Taimi Saarinen, 1960-1961 Reino Räsänen, 1961-1969 Lauri Vesala.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Kirkonkylän kansakoululla. Oma koulutalo valmistui 1950, laajennukset 1959 ja 1963.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Ähtärin kunnallinen keskikoulu, 1972- Ähtärin kokeiluperuskoulun yläaste, 1973- Ähtärin yläaste / Ähtärin (yhteis)lukio
WWW-kotisivujen osoite: Ähtärin lukio