SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Åggelby svenska samskola (Helsingfors) 1912-1977


Valokuva: Åggelby svenska samskola vuosikertomus 1972-1973.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 24.01.1912 / Eversti Sigfrid Colliander ym.

Omistajat: 1911-1914 Åggelby Skolförening, 1914-1977 Svensk förening i Åggelby.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 23.03.1927

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1913/14 5 34 -
1920/21 11 99 -
1930/31 17 160 7
1938/39 16 197 5
1950/51 19 239 7
1960/61 23 494 17
1970/71 21 274 32


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 9.6.1925. Lukio oli jaettu humanistiseen linjaan (jossa enemmän historiaa ja kirjallisuudenhistoriaa kuin yleensä) ja matemaattis-luonnontieteelliseen linjaan.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1977

Koulun rehtorit: 1911-1919 Anna Lundström, 1919-1920 Anni Brandt-Waren, 1920-1921 Maria Hartell, 1921-1924 Walter Kranck, 1924-1933 Karl Bruhn, 1933-1941 Lennart Simons, 1941-1970 Hjalmar Blomqvist, 1970-1973 Seidi Wasz, 1973-1977 Stina Ringbom.

Koulurakennukset: Koulu toimi 1911 alkaen vanhassa huvilatalossa, jota myöhemmin laajennettiin. Oma koulutalo valmistui 1958, lisärakennukset 1963 ja 1971. Tulipalo tuhosi vanhan puisen osan 12.3.1969. Sen tilalle rakennettiin lisärakennus. Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä koulurakennus tuli Keski-Uusimaan ammattikoulun käyttöön.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Åshöjdens skolor
WWW-kotisivujen osoite: Åshöjdens grundskola