SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Svenska aftonläroverket i Helsingfors 1947-1971

Koulu toimi oppilaitoksen Läroverket för gossar och flickor rakennuksessa.


Perustamislupa: 25.09.1947 / Svenska Aftonläroverkets i Helsingfors garanter.

Omistajat: Svenska aftonläroverkets i Helsingfors garanter.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 25.11.1949

Ylioppilastutkinto-oikeus: 25.11.1949

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1947/48 10 70 -
1950/51 24 153 18
1960/61 30 290 14
1970/71 24 233 45


Erityispiirteitä: Koulu toimi kolmiluokkaisena keskikouluna ja kolmiluokkaisena lukiona. Koulu otettiin valtion haltuun 23.8.1971 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1971

Koulun rehtorit: 1947-1968 Holger Wikström, 1968-1971 Jakob af Hällström.

Koulurakennukset: Koulu toimi Läroverket för gossar och flickor -nimisen oppilaitoksen tiloissa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Kvällslinjen vid Andra svenska lyceum, 1971- Kvällslinjen vid Åshöjdens gymnasium, 1990- Helsingfors aftongymnasium
WWW-kotisivujen osoite: Helsinfors Aftongymnasium