SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Åbo svenska samskola 1888-1972


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 27.06.1888 / Lehtori Runar Freyvid Rancken, kieltenopettaja Charlotta Finström ym.

Omistajat: 1888-1890 Charlotta Finström, 1890-1892 Garantiförening, 1892-1930 Aktiebolaget Åbo svenska samskola, 1930-1972 Stiftelsen för Åbo svenska samskola.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 12.06.1930

Ylioppilastutkinto-oikeus: 27.06.1888

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1889/90 13 66 -
1890/91 14 85 -
1900/01 14 121 10
1910/11 26 164 6
1920/21 20 251 9
1930/31 18 228 6
1938/39 18 222 10
1950/51 20 237 17
1960/61 21 298 21
1970/71 23 280 15


Erityispiirteitä: Åbo samskola kuului yhteiskasvatusaatteen edelläkävijöihin Suomessa. Se oli Helsingin ulkopuolelle perustetuista ruotsinkielisistä yhteiskouluista ensimmäinen. Koulussa pyrittiin myös kehittämään lukusuunnitelman ja opetuksen sisältöjä eri aineissa. Koulussa järjestettiin runsaasti tapahtumia, minkä seurauksena oli voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Toverikuntatoiminta oli hyvin aktiivista.

Helsingin johtavien yhteiskoulujen suuntaisesti koulu toimi pitkään 9-luokkaisena. Muutos 8-luokkaiseksi tehtiin syksyllä 1926 (lupa 23.4.1926). Koulu siirtyi valtion haltuun 25.5.1972 annetun asetuksen perusteella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.07.1972

Koulun rehtorit: 1888-1890 Freyvind Rancken, 1890-1893 Albin Mikander, 1893-1899 Uno B. Roos, 1899-1900 Walter Poppius, 1900-1901 Ahti Ottelin, 1901-1904 Konrad Ahlman, 1904-1905 Markus Ahlman, 1905-1906 Konrad Ahlman, 1906-1909 Axel Mickwitz, 1909-1945 Arne Törnudd, 1945-1965 Eric Bahne, 1965-1972 Barbro Fontell.

Koulurakennukset: Koulu toimi ensin Kristiinan- ja Eerikinkadun kulmassa sijainneessa rakennuksessa. 1894 koulu sai käyttöönsä Linnankadun ja Brahenkadun kulmatalon. Oma koulutalo valmistui 1910 Puolalanmäelle.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: 1972- Åbo svenska samlyceum, 1974- Katedralskolan i Åbo / Åbo svenska samlyceum, 1976- Olofskolan / Katedralskolan i Åbo.
WWW-kotisivujen osoite: Katedralskolan i Åbo