På Svenska

Privatskolornas Förbund rf

Finland har gemensam lagstiftning för privata (statsunderstödda) och kommunala skolor.

Utöver engagemanget i aktuella utbildningsfrågor förespråkar vi samarbete mellan skolstyre och lärarkolleger i finska privatskolor.

Förbundet organiserar fortbildning för rektorer och lärare.

Finska Privatskolornas Förbund har 56 medlemsskolor på första och andra stadiets utbildning: Allmänbildande skolor, kristliga skolor, språkskolor, specialpedagogiska skolor, och gymnasier för vuxna. Det totala elevantalet ligger kring 22.000, vilket utgör ca 3 % av finska studerande.