Jäsenkouluille

Yksityiskoulujen liiton säännöt 2009

Yksityiskoulujen Liitto ry järjestää tiedotus-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä harjoittaa jäsenkoulujensa edunvalvontaa ja antaa lausuntoja. Liitto kouluttaa jäsenkoulujensa henkilöstöä vuosittain sekä perinteisissä koulutustilaisuuksissa että erityiseen tarpeeseen räätälöidyissä koulutuksissa.

  • Rehtori-iltapäivät 1-2 kertaa vuodessa, koulutusta, verkostoitumista, yhteydenpitoa
  • Opettajien ja rehtorien täydennyskoulutus
  • Talous- ja kansliahenkilökunnan koulutus ajankohtaisista aiheista
  • Keittiö- ja kiinteistöhenkilökunnan kevätpäivä

Katso tapahtumakalenterista lisätietoja