EU:n tietosuojauudistus – verkkokurssi jäsenkouluille

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa.
EU:n yleistä tietosuoja‐asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja‐asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Jokaisella henkilörekistereitä ylläpitävällä organisaatiolla on velvollisuus antaa henkilöstölleen riittävä koulutus tietosuoja‐asioista. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi Yksityiskoulujen Liitto on neuvotellut Edita oy:n kanssa verkkokurssin järjestämisestä. Verkkokurssin avulla koulu kouluttaa henkilöstönsä ja osoittaa sen olevan ajan tasalla tietosuojasääntelyn asettamista vaatimuksista.

Verkkokurssi Yksityiskoulujen Liitto ry:n jäsenkouluille

  • Verkkokurssi sisältää tietosuojavaatimusten keskeisen sisällön
  • Kurssin voi suorittaa tehokkaasti n. 60 minuutissa
  • Kurssi sisältää loppukokeen, josta suorittaja saa todistuksen
  • Vastuuhenkilöt saavat raportit suorituksista
  • Kouluille erityisosio henkilötietojen käsittelystä
  • Jokaiselle koululle avataan oma kurssi tilauksen perusteella

Ilmoittautumisen lisätiedot on lähetetty koulujen rehtoreille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.4.2018. Lisätiedot liiton toimistonhoitajalta.